Sản phẩm

Sản phẩm
HẠT ĐÁC NẤU ĐƯỜNG 1 KG
Thạch (topping)

HẠT ĐÁC NẤU ĐƯỜNG 1 KG

Liên hệ
HẠT NHA ĐAM TƯƠI - ALOE VERA 1KG
Thạch (topping)

HẠT NHA ĐAM TƯƠI - ALOE VERA 1KG

Liên hệ
TRÀ KHAI VỊ CAO CẤP HOA LÀI 500GRAM
Trà Khai Vị

TRÀ KHAI VỊ CAO CẤP HOA LÀI 500GRAM

Liên hệ
TRÀ KHAI VỊ LÁ DỨA 500GRAM
Trà Khai Vị

TRÀ KHAI VỊ LÁ DỨA 500GRAM

Liên hệ
TRÀ OOLONG CAO CẤP 500GRAM
Trà Oolong

TRÀ OOLONG CAO CẤP 500GRAM

Liên hệ
TRÀ KHAI VỊ HOA LÀI 300GRAM
Trà Khai Vị

TRÀ KHAI VỊ HOA LÀI 300GRAM

Liên hệ
TRÀ DÂU TÚI NHÚNG 300GRAM
Trà Dâu

TRÀ DÂU TÚI NHÚNG 300GRAM

Liên hệ
LỤC TRÀ LÀI THƯỢNG HẠNG 500GRAM
Lục Trà Lài

LỤC TRÀ LÀI THƯỢNG HẠNG 500GRAM

Liên hệ
LỤC TRÀ LÀI TÚI NHÚNG 300GRAM
Lục Trà Lài

LỤC TRÀ LÀI TÚI NHÚNG 300GRAM

Liên hệ
HỒNG TRÀ THƯỢNG HẠNG 500GRAM
Hồng Trà

HỒNG TRÀ THƯỢNG HẠNG 500GRAM

Liên hệ
TRÀ ĐEN TÚI LỌC 300GRAM
Hồng Trà

TRÀ ĐEN TÚI LỌC 300GRAM

Liên hệ
TRÀ ĐEN THƯỢNG HẠNG 500GRAM
Trà Đen

TRÀ ĐEN THƯỢNG HẠNG 500GRAM

Liên hệ
TRÀ ĐEN CAO CẤP 500GRAM
Trà Đen

TRÀ ĐEN CAO CẤP 500GRAM

Liên hệ
TRÀ ĐEN ĐÀO TÚI LỌC 300GRAM
Trà Đào

TRÀ ĐEN ĐÀO TÚI LỌC 300GRAM

Liên hệ
TRÀ OOLONG TỨ QUÝ 500GRAM
Trà Oolong

TRÀ OOLONG TỨ QUÝ 500GRAM

Liên hệ
BỘT TRÀ XANH MATCHA 100GRAM
Trà Xanh Matcha

BỘT TRÀ XANH MATCHA 100GRAM

Liên hệ
Zalo